Category: Condominium

Centrio Condominium Phuket

โครงการ Centrio Condominium Phuket ของบริษัท เอเบิ้ล แอสแสท จำกัด โครงการตั้งอยู่ที่ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4022 ตอนตีนเขา-ระเงง ถนนวิชิตสงคราม ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต บนโฉนดที่ดินเลขที่ 86484 ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต ลักษณะเป็นอาคารชุดพักอาศัยขนาดความสูง 8 ชั้น จำนวน 3 อาคาร มีห้องพักจำนวนรวมทั้งสิ้น 465 ห้อง พื้นที่ใช้สอยรวม 3 อาคาร 24,400 ตารางเมตร ขนาดพื้นที่โครงการ 5-1-33.20 ไร่ หรือ 8,532.80 ตารางเมตร บนโฉนดที่ดินเลขที่ 86484 (เลขที่ดิน 219) ขนาด 5-1-2.30 ไร่ และโฉนดที่ดินเลขที่ 105056 (เลขที่ 506)…

The Pine Hua Hin

การบริหารและงานควบคุมการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย คอนโดมิเนียม จำนวน 5 อาคาร สูง 8 ชั้น จำนวน 1 อาคาร อาคารสูง 4 ชั้น จำนวน 2 อาคาร อาคารสูง 1 ชั้น จำนวน 1 อาคาร (Fitness) และอาคารสูง 2 ชั้น 1 อาคาร (Sale Office) ภายในอาคารประกอบด้วยห้องชุดพักอาศัยจำนวน 66 ห้อง มีห้องพักแบบต่างๆ จำนวน 19 แบบ สระว่ายน้ำและ พื้นที่ส่วนกลาง ตั้งอยู่บริเวณ เขาตะเกียบ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

TULIP SQUARE CONDOMINUIM

การบริหารและงานควบคุมการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย คอนโดมิเนียม จำนวน 7 อาคาร สูง 8 ชั้น โดยก่อสร้างงานโครงสร้างอาคาร งานสถาปัตยกรรม งานระบบประกอบอาคาร งานตกแต่งภายใน ตั้งอยู่บริเวณ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร