Baan Chamchuri 2 @ Sukhumvit 39

การบริหารและงานควบคุมการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย

– พื้นที่โครงการรวมทั้งหมด 29,356 ตร.ม

– ห้องเครื่อง/ลานจอดรถ 1,308 ตร.ม

– เซอร์วิส อพาร์ทเม้น 179 ห้อง

– ห้องพักโรงแรม 34 ห้อง