โรงงานยาและคลังยา

Let’s Start Work
Together

Please feel free to contact us. We will get back to you with 1-2 business days. Or just call us now.

Index Living Mall

โครงการ SENA – AZU ตั้งอยู่ที่ บนถนนพระราม 9 ซอย 17 (ซอยจำเนียรเสริม) แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เป็นอาคาร Low rise 8 ชั้น จำนวน 3 อาคาร, อาคารจอดรถ จำนวน 1 อาคาร, อาคารสโมสร (Facility Building) จำนวน 1 อาคาร และอาคาร Sale Gallery จำนวน 1 อาคาร ในพื้นที่ประมาณ 46,000 ตารางเมตร มูลค่าในการก่อสร้างประมาณ 617,500,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยสัญญางานเริ่มตั้งแต่ เดือน มกราคม 2562 ถึง เดือน พฤศจิกายน 2563 

โครงการก่อสร้างอาคาร Index livingmall Chaiyapruek ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ถนนราชพฤกษ์ ตำบลอ้อมเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เป็นอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น  1 ชั้นใต้ดิน จำนวน 1 หลังพื้นที่ใช้สอยประมาณ 13,659 ตารางเมตร 

โครงการ Little Walk Pattaya เป็นโครงการห้างสรรพสินค้า พื้นที่ใช้สอยรวมประมาณ 17,700 ตารางเมตร 

โครงการ อาคารสำหรับเก็บสินค้า INDEX LIVING MALL สาขา เชียงใหม่ ตั้งอยู่ด้านหลังของ INDEX LIVING MALL สาขา เชียงใหม่ เป็นอาคารใช้เพื่อเก็บสินค้า 1 ชั้น ขนาดอาคารรวมลานจอดรถ 2,759.14 ตารางเมตร มูลค่าในการก่อสร้างประมาณ 22 ล้านบาท โดยสัญญางานก่อสร้างเริ่ม 20 เมษายน 2558 แล้วเสร็จวันที่ 15 กันยายน 2558

  • โครงการอินเด็กซ์ ลิฟฟวิ่งมอลล์ สาขาฉะเชิงเทรา เป็นโครงการห้างสรรพสินค้า ลักษณะโครงการเป็นตึกสูง 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง ในพื้นที่ประมาณ 9 ไร่  

     

  • โครงการอินเด็กซ์ ลิฟฟวิ่งมอลล์ สาขานครศรีธรรมราช เป็นอาคารใช้เพื่อพาณิชย์และสำนักงาน 1 ชั้น ตั้งอยู่ที่ หมู่ 5 ถนนอ้อมค่ายวชิราวุธ ตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ขนาดอาคารรวมลานจอดรถ 17,810 ตารางเมร

  • โครงการอินเด็กซ์ ลิฟฟวิ่งมอลล์ สาขาสุรินทร์ เป็นโครงการห้างสรรพสินค้า ลักษณะของโครงการเป็นตึกสูง 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง พื้นที่ใช้สอยรวมประมาณ 7,700 ตารางเมตร ประกอบด้วยพื้นที่ Sale Area ประมาณ 5,400 ตารางเมตร พื้นทีี่ Stock กับ Back Office 2,300 ตารางเมตร ในพื้นที่ประมาณ 9 ไร่ โครงการตั้งอยู่ในอำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 

  • โครงการก่อสร้าง ตั้งอยู่ ถนนสุราษฎร์-พุนพิน ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี เป็นอาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น จำนวน 2 หลัง ใช้เป็นอาคารพาณิชย์, ร้านค้า, ภัตตาคาร, สำนักงานและที่พักอาศัย พื้นที่ 12,055.00 ตารางเมตร มูลค่าในการก่อสร้างประมาณ 205,500,000 บาท(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยสัญญางานก่อสร้างเริ่ม 6 ตุลาคม 2557 เสร็จวันที่ 31 กรกฎาคม 2558 โครงการก่อสร้าง 

  • โครงการก่อสร้าง ตั้งอยู่ ถนนเพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เป็นอาคาร ค.ส.ล. 3 ชั้น ใช้เป็นอาคารพาณิชย์, ร้านค้า, ภัตตาคาร, สำนักงานและที่พักอาศัย พื้นที่ 18,058.00 ตารางเมตร มูลค่าในการก่อสร้างประมาณ 268,335,000.00 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยสัญญางานก่อสร้างเริ่ม 19 พฤษภาคม 2557 เสร็จวันที่ 26 มีนาคม 2558 โครงการก่อสร้าง

  • โครงการก่อสร้าง ตั้งอยู่ ถนนบางละมุง—ระยอง (ทางหลวงแผนดินหมายเลข 36) ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง เป็นอาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น จำนวน 2 หลัง ใช้เป็นอาคารพาณิชย์,เก็บสินค้า, สำนักงาน, ที่พักอาศัย พื้นที่ 12,687.00 ตารางเมตรและป้ายโครงสร้างเหล็กชื่อโครงการ จำนวน 1 ป้าย มูลค่าในการก่อสร้างประมาณ 145,476,636.22 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยสัญญางานก่อสร้างเริ่ม 10 พฤศจิกายน 2557 เสร็จวันที่ 29 สิงหาคม 2558 โครงการก่อสร้าง 

เกี่ยวกับโครงการ