Lyss Ratchayothin PH 27

โครงการ Lyss Ratchayothin PH 27 เป็นโครงการคอนโดมิเนียม ซึ่งพัฒนาโดยบริษัท เอเบิ้ล แอสเสท กรุ๊ป จำกัด ลักษณะของโครงการเป็นตึกสูง 8 ชั้น จำนวน 1 หลัง พื้นที่ใช้สอยรวมประมาณ 10,000 ตารางเมตร โครงการตั้งอยู่ในซอยพหลโยธิน 27 จังหวัดกรุงเทพมหานคร