Vario Park Suvarnabhumi Phase I

Let’s Start Work
Together

Please feel free to contact us. We will get back to you with 1-2 business days. Or just call us now.

Vario Park Suvarnabhumi Phase 1

  • โครงการ Vario Park Suvarnabhumi Phase I เป็นโครงการบ้านจัดสรร ลักษณะของโครงการเป็นบ้านเดี่ยวสองชั้นขนาดที่ดิน 45-90 ตารางวา จำนวน 173 หน่วยซึ่งมีแบบบ้านจำนวน 3 แบบ และเป็นทาวน์เฮ้าส์ขนาดเนื่อที่ดิน 20 ตารางวาจำนวน 208 หน่วยซึ่งมีแบบบ้านจำนวน 2 แบบและ Club House จำนวนหนึ่งหลัง ในพื่นที่ 3-2-27 ไร่ สวนหย่อมในเนื้อที่ 2-1-0 ไร่ ในพื้นที่รวมประมาณ 58-2-24 ไร่ โครงการตั้งอยู่ในตำบลบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

เกี่ยวกับโครงการ

มกราคม 2562 - ตุลาคม 2562